Werkplaatsverlichting voor efficiëntie en veiligheid

Werkplaatsverlichting voor efficiëntie en veiligheid

‘De ideale verlichting’ bestaat niet; er is niet een soort verlichting die beter is dan andere soorten. De bruikbaarheid van een bepaalde soort licht hangt immers af van de ruimte waarin het toegepast wordt. Iedere ruimte stelt andere eisen aan verlichting omdat er andere werkzaamheden plaatsvinden. Werkplaatsverlichting is wat dat betreft een vak apart. Het simpelweg ophangen van een paar tl-buizen volstaat al lang niet meer. In een werkplaats worden immers verschillende werkzaamheden verricht op verschillende momenten van de dag. Het is van groot belang dat werkplaatsverlichting zoveel mogelijk bijdraagt aan een optimale prestatie van uw medewerkers. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre zij hun werk efficiënt uit kunnen voeren, maar ook veiligheid is bij de keuze van werkplaatsverlichting van belang. Daarnaast is bekend dat een goede werkplaatsverlichting ook kan bijdragen aan het welzijn van uw medewerkers. Voldoende redenen dus om aandacht te besteden aan uw werkplaatsverlichting. Als u daarbij wel wat advies kunt gebruiken van een expert, doet u dan vooral een beroep op Uw Duurzame Installateur!

Werkplaatsverlichting: te veel werkt averechts

Net als op alle andere werkplekken, is goede verlichting in een werkplaats van groot belang. Als het gaat om werkplaatsverlichting, leeft er een hardnekkig misverstand. Men denkt nog wel eens dat het vooral belangrijk is dat er in een werkplaats véél licht is. Maar zo simpel is het niet! Als ‘veel’ de leidraad is bij keuzes met betrekking tot werkplaatsverlichting, pakt een en ander waarschijnlijk zeer ongunstig uit. Het is goed mogelijk dat mensen bij te veel licht hun werk juist minder goed uitvoeren! Daarnaast kunnen ze zich door een teveel aan licht minder prettig voelen, wat hun prestaties eveneens negatief kan beïnvloeden. Zo kunnen ze last krijgen van hun ogen, wat bij het uitvoeren van werk dat nauwkeurigheid vereist storend of zelfs risicovol kan zijn. Terwijl ‘te veel’ dus averechts kan werken, is voldoende licht wél noodzakelijk. Onvoldoende licht, of bijvoorbeeld knipperend licht, heeft een negatief effect op de prestaties. Alleen bij voldoende kwalitatief licht kunnen medewerkers hun werk goed uitvoeren. Daarnaast voldoet de werkplaatsverlichting dan ook aan de wettelijke voorschriften (ARBO).

Doordachte werkplaatsverlichting werkt

Als u kiest voor een doordacht plan voor uw werkplaatsverlichting, kiest u voor optimale prestaties van uw medewerkers. Allereerst doordat ze door de juiste werkplaatsverlichting simpelweg goed kunnen zien wat ze doen. Daarnaast draagt uitgekiende werkplaatsverlichting bij aan het welzijn van uw medewerkers. En ook dat vertaalt zich uiteindelijk in betere prestaties.

Uw Duurzame Installateur kan u ondersteunen bij het opstellen van een doordacht plan voor uw werkplaatsverlichting. Samen met u onderzoekt hij daarbij in de eerste plaats in hoeverre de huidige werkplaatsverlichting voldoet. Ondersteunt de werkplaatsverlichting uw medewerkers in hun werk? Ervaren uw medewerkers knelpunten wat betreft de verlichting? De antwoorden op deze vragen gebruikt uw Duurzame Installateur vervolgens om een verlichtingsplan te maken. Wellicht voldoet de huidige verlichting, maar vraagt u zich af of besparing mogelijk is. Of misschien wilt u toe naar een ‘groenere’ vorm van werkplaatsverlichting? Ook hierbij kan een vakkundige installateur u uiteraard van dienst zijn. Op Uw Duurzame Installateur kunt u rekenen!

Vraag GRATIS testopstelling aan

Bereken wat u kunt besparen met LED verlichting! Bereken je voordeel
Download het Whitepaper “Maak niet dezelfde fout als 70% van alle andere inkopers van kantoorverlichting.” Direct bekijken