Schoolvision voor helder presteren

Schoolvision voor helder presteren

Scholen geven onze jongere generatie een basis voor de rest van hun leven. Een basis SCIENTIFIC_VISUAL_IMAGE_4_300x175vanwaar zij als toekomstige volwassenen profiteren. Maar ook de samenleving als geheel is gebaat bij goed opgeleide mensen. Schoolvision verlichting van Philips verbetert de leerprestaties op scholen zienderogen en is dus een investering in de toekomst!

Zicht op leren met Schoolvision

Met Schoolvision ontwikkelde Philips een totaaloplossing voor schoolverlichting die meer doet dan alleen maar lichtgeven. Schoolvision staat voor een hoge lichtkwaliteit die vanzelfsprekend voldoet aan alle relevante normen. Daarnaast is het systeem bijzonder energiezuinig, ook door de toepassing van daglichtsensors en aanwezigheids- of bewegingsdetectoren. Wat Schoolvision echter uniek maakt is dat het lichtsysteem een optimale leercontext creëert. Schoolvision biedt een hoogwaardig verlichtingsprogramma dat door de specifieke toepassing en combinatie van daglicht, warm licht of juist koeler licht een optimaal leerklimaat vormt. Op ieder moment en onder alle omstandigheden. Schoolvision maakt verlichting in het klaslokaal volledig controleerbaar. Leerkrachten kunnen door middel van een bedieningspaneel op ieder moment de gewenste licht- en dus leeromstandigheden oproepen. Zo is er de instelling ‘Standaard’ voor bijvoorbeeld klassikale uitleg die aandacht vergt. De ‘Energie’ instelling is geschikt voor leermomenten die een actievere houding vergen, de ‘Concentratie’ instelling helpt leerlingen de aandacht te richten (bijvoorbeeld bij toetsen). De instelling ‘Rust’ kan worden toegepast op momenten waarop ontspanning gewenst is.

Met meerdere onafhankelijke wetenschappelijke experimenten is onderzocht wat het effect van Schoolvision kan zijn op o.a. het leergedrag. De uitkomsten waren opmerkelijk. Zo verbeterde niet alleen de concentratie van de leerlingen, maar konden zij ook sneller informatie tot zich nemen en maakten ze minder fouten. Dat de juiste verlichting bijdraagt aan het welzijn was al langer duidelijk, maar dit onderzoek toont dus ook zeer concrete effecten aan als het gaat om leergedrag.

Wetenschappelijke onderbouwing voor Schoolvision

De Universiteit van Twente testte Schoolvision op een bassischool. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat kinderen direct na ingebruikname van Schoolvision al 8,7% beter scoorden op een concentratietest. Een maand later bedroeg deze score zelfs een verbetering van 13,6% vergeleken met de oude situatie. Indien Schoolvision langer toegepast wordt, zullen de resultaten vermoedelijk nog beter worden.

Ook academisch onderzoek dat gedurende een jaar in Duitsland werd uitgevoerd, bevestigde de werking van Schoolvision. Het onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat de leessnelheid 35% hoger werd bij gebruik van Schoolvision. Ook de resultaten van een concentratietest waren overtuigend: het aantal fouten nam af met een indrukwekkende 45%! Het Duitse onderzoek nam ook de effecten van het dynamische verlichtingssysteem op agressie en hyperactiviteit onder de loep. Het effect op voorkomende agressie kon in dit onderzoek niet significant worden aangetoond. Video-opnamen toonden echter wel een duidelijke verandering op het vlak van hyperactiviteit. Als de Schoolvision-instelling ‘Rust’ werd toegepast, nam de geobserveerde hyperactiviteit af met 76% als de scholieren een wiskundige kwestie kregen voorgelegd.

De werking van Schoolvision is, zo blijkt uit het voorgaande, stevig onderbouwd. Mocht u meer willen weten over de kracht van dit dynamische verlichtingssysteem, dan vertelt De Verlichtingspecialist u er graag meer over.

Vraag GRATIS testopstelling aan

Bereken wat u kunt besparen met LED verlichting! Bereken je voordeel
Download het Whitepaper “Maak niet dezelfde fout als 70% van alle andere inkopers van kantoorverlichting.” Direct bekijken