Schoolverlichting voor optimale leerprestaties

Schoolverlichting voor optimale leerprestaties

Het belang van goede schoolverlichting wordt vaak onderschat. smartform-300x300Toch is het beslist de moeite waard om er aandacht aan te besteden. De juiste verlichting komt het welzijn en de prestaties van leerlingen en docenten direct ten goede. Uitgekiende dynamische verlichtingsoplossingen creëren een optimale leeromgeving voor de beste leerprestaties.

Schoolverlichting die stimuleert

Er was een tijd dat schoolverlichting niet meer was dan dat: de verlichting van de school. Vandaag de dag zien we – terecht! – meer mogelijkheden in de toepassing van verlichting. Hoewel misschien niet iedere schoolleiding investeren in schoolverlichting bovenaan de prioriteitenlijst heeft staan, verdient verlichting misschien juist wel die eerste plaats. Wat immers wél bovenaan de prioriteitenlijst van de school staat, zijn de prestaties van de leerlingen. Iedere school wil vanzelfsprekend haar doelstellingen behalen als het gaat om het overdragen van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen aan de leerlingen. Een goede school zal er alles aan doen om de leeromgeving zodanig te optimaliseren dat iedere leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Bij deze optimalisering kan schoolverlichting een belangrijke rol spelen. De juiste verlichting draagt kortom in belangrijke mate bij aan de leerprestaties; voldoende reden om uw licht op te steken over schoolverlichting!

Een stimulerende leeromgeving, dat is wat de school wil bieden. Idealiter zou de leeromgeving daarbij voortdurend aangepast dienen te worden aan het leerdoel. De bezigheden van leerling en docenten variëren immers gedurende het verloop van de lesdag en het is goed denkbaar dat iedere activiteit vraagt om een ander soort verlichting. Voor scholen die het belang van schoolverlichting op waarde weten te schatten, ontwikkelde Philips een verlichtingsoplossing met de naam Schoolvision. Schoolvision is specifiek voor de schoolomgeving ontworpen en heeft dus alles te bieden wat u zich als schoolleiding maar kunt wensen. Centraal staat het creëren van een optimale leeromgeving waarin leerlingen de best mogelijke prestaties behalen.

Schoolvision voor optimale schoolverlichting

Leerkrachten kunnen met Schoolvision de verlichting in het lokaal afstemmen

op iedere les. Op deze wijze creëert de verlichting de sfeer en stemming die nodig zijn om bij een specifieke les of activiteit de beste resultaten te halen. Via een bedieningspaneel kunnen leerkrachten kiezen voor een bepaalde ‘verlichtingsinstelling’. De mogelijke instellingen zijn ‘Energie’, ‘Concentratie’, ‘Rust’ en ‘Standaard’. De verschillen in de instellingen worden onder meer bepaald door de wisselende verhouding tussen koel en warm licht. Als de leerkracht klassikaal iets uit wil leggen, is de instelling ‘Standaard’ met zijn normale lichtniveaus ondersteunend. Bij deze lichtkeuze zullen de leerlingen makkelijker hun aandacht bij de uitleg kunnen houden. Vereist het moment van de dag meer activiteit van de leerlingen, dan is de instelling ‘Energie’ een goede keuze. Hier heeft het koele, frisse licht een stimulerende werking. Sommige activiteiten, zoals het maken van toetsen en dergelijke worden ondersteund door de instelling ‘concentratie’. De instelling ‘Rust’ tot slot kan worden toegepast als het de bedoeling is dat de leerlingen rustig werken of ontspannen.

Wilt u als school meer weten over de mogelijkheden die schoolverlichting biedt, vraagt u dan vooral De Verlichtingspecialist om meer informatie over Schoolvision: voor optimale leerprestaties!

Vraag GRATIS testopstelling aan

Bereken wat u kunt besparen met LED verlichting! Bereken je voordeel
Download het Whitepaper “Maak niet dezelfde fout als 70% van alle andere inkopers van kantoorverlichting.” Direct bekijken