Over fabrieksverlichting

Fabrieksverlichting werkt voor u

Fabrieksverlichting is een vak apart. Goede fabrieksverlichting ondersteunt medewerkers in het uitvoeren van hun werkzaamheden, waardoor hun prestaties zullen verbeteren. Dit komt uiteraard de productie ten goede. Daarnaast heeft goede fabrieksverlichting ook invloed op de veiligheid van medewerkers. Doordat alles goed zichtbaar is, zullen er minder snel gevaarlijke situaties ontstaan. De juiste verlichting kan tot slot ook een bijdrage leveren aan het welzijn van medewerkers. Dit laatste heeft op een indirecte manier ook weer invloed op hun prestaties. Al met al voldoende redenen om in fabrieksverlichting te investeren. Investeringen die op termijn waarschijnlijk juist zorgen voor belangrijke kostenbesparingen. Uw Duurzame Installateur zet het voor u op een rijtje.

Fabrieksverlichting is maatwerk

Feitelijk gezien is een fabriek een plek waar iets wordt geproduceerd ofwel gefabriceerd. In economische zin beschouwt men een fabriek als een ‘bewerkingsproces’ waarbij grondstoffen worden bewerkt tot waardevollere producten. Deze producten kunnen een eindproduct zijn, maar worden soms ook weer als grondstof toegepast voor een andere fabriek. De producten die een fabriek voortbrengt zijn zeer uiteenlopend qua vorm en maat. Zo is een microchip net zo goed een fabrieksproduct als een jumbojet.
Het spreekt voor zich dat er niet één soort fabrieksverlichting is die voor al dergelijke uiteenlopende bewerkingsprocessen geschikt is. Iedere productieomgeving stelt eigen eisen aan de fabrieksverlichting. Feit is wel dat in alle gevallen de juiste verlichting bijdraagt aan de productiviteit en de veiligheid van de medewerkers. Bij goede, op hun werkzaamheden afgestemde fabrieksverlichting kunnen medewerkers hun werk beter uitvoeren. Hun prestaties zullen hierdoor beter zijn. Ook zorgt goede fabrieksverlichting voor grotere veiligheid. Zonder de juiste fabrieksverlichting kunnen er gevaarlijke situaties op de werkvloer ontstaan. Ontoereikende fabrieksverlichting kan zelfs ongelukken opleveren.

Besparen op fabrieksverlichting

In een productieomgeving gaat een groot deel van de energiekosten naar verlichting. Op fabrieksverlichting valt dan ook flink wat te besparen. U kunt daarbij denken aan het toepassen van energiezuinigere verlichtingsvormen (zoals LED verlichting die op zichzelf al weinig energie verbruiken. Als ze daarnaast een lange levensduur hebben, biedt ook dat een extra kostenbesparing op de fabrieksverlichting. Het voordeel van een lange levensduur is in een productieomgeving extra interessant: met een lange onderhoudscyclus hoeven productielijnen minder vaak stilgelegd te worden voor gepland onderhoud. Kiest u voor kwalitatief hoogwaardige verlichting, dan krijgt u ook minder vaak te maken met ongepland stil moeten leggen van de productie. Ook is er veel winst te behalen als het gaat om fabrieksverlichting door energiebesparende verlichting te combineren met bijvoorbeeld bewegingsdetectie. Zo wordt verlichting op de plekken waar dat mogelijk is alleen ingeschakeld als dat nodig is. Optimale verlichting op ieder moment, zonder verspilling van energie en kosten… In sommige ruimtes kunt u zo besparingen tot zelfs 70% realiseren!

Iedere productieomgeving is uniek, waardoor ook iedere verlichtingsoplossing op maat gemaakt moet zijn. U wilt fabrieksverlichting die uw unieke productieproces ondersteunt. Die voldoet aan de huidige eisen van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid en die bijdraagt aan het welzijn van uw medewerkers. Fabrieksverlichting, kortom, waar u na installatie nauwelijks nog over na hoeft te denken. Uw Duurzame Installateur denkt graag met u mee!

Vraag GRATIS testopstelling aan

Bereken wat u kunt besparen met LED verlichting! Bereken je voordeel
Download het Whitepaper “Maak niet dezelfde fout als 70% van alle andere inkopers van kantoorverlichting.” Direct bekijken